Електрически подстанции

 • България - 750/400/110 кV
 • София юг - 220/110 кV
 • Столник - 400/220/110/10 кV
 • Казичане - 400/220/110 кV
 • Мизия - 400/220/110 кV
 • Пловдив юг - 400/220/110 кV
 • Варна изток - 110/20 кV
 • Шумен център - 110/10 кV
 • Чомаковци - 110/20/10 кV
 • Пещера - 110/20 кV
 • Враца 1 - 110/20/10 кV
 • Девня - 110/6 кV
 • Медет - 110/6 кV
 • ... и още в страната и в чужбина ...